“ป้ายจราจร” ป้ายเตือนที่ควรรู้!

หากขับรถบนถนน สิ่งสำคัญที่ควรรู้คือ “เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง” เพราะป้ายเหล่านี้เราต้องปฎิบัติตาม หากไม่ปฎิบัติตามจะมีความผิดทางกฎหมายได้ และถ้าใครยังไม่รู้ว่าป้ายจราจรมีกี่ประเภท และแต่ละป้ายมีความหมายอย่างไร วันนี้ Fasttabien ได้รวบรวมมาไว้ให้อ่านกันค่ะ

ความหมายเครื่องหมายจราจร

เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง เป็นสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมจราจร มีจุดประสงค์เพื่อบังคับการเคลื่อนตัวต่าง ๆ ของจราจร ไม่ว่าจะเป็นการเตือน การจอดรถหรือแม้กระทั้งการนำทางจราจร ซึ่งแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนกับ Fasttabien

1. สัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจร มีทั้งหมด 3 สัญญาณ ซึ่งถูกใช้ตามมาตรฐานสากล โดยความหมายของสัญญาณไฟมีดังนี้

  • สัญญาณไฟสีแดง หมายถึง บอกให้หยุดรถ
  • สัญญาณไฟสีเหลือง หมายถึง บอกให้เตรียมหยุดรถ
  • สัญญาณไฟสีเขียว หมายถึง บอกให้ขับรถผ่านไปได้

2. ป้ายจราจร

ป้ายจราจร เป็นป้ายที่มีเพื่อจัดการหรือควบคุมการจราจร ซึ่งเป็นได้ 3 ประเภท

  1. เครื่องหมายจราจร “ป้ายบังคับ มีลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายกำหนด เช่น ห้ามเลี้ยวขวา , ห้ามจอด , ห้ามเข้า เป็นต้น
  2. เครื่องหมายจราจร “ป้ายเตือน มีลักษณะเป็นพื้นสีเหลือง ขอบสีดำ เป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า ควรขับรถให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวัง เช่น ทางโค้งขวา , ทางตัดกัน , ป้ายเตือนวงเวียน เป็นต้น
  3. เครื่องหมายจราจร “ป้ายแนะนำ เป็นป้ายแนะนำการเดินทางต่าง ๆ ให้ผู้ขับขี่ เช่น ป้ายบอกระยะทาง , เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่ , ป้ายแสดงตำแหน่งทางข้าม เป็นต้น

3. เครื่องหมายจราจรอื่น ๆ

เครื่องหมายจราจร คือ เครื่องหมายบนพื้นทางและขอบทางเท้า

ป้ายจราจรที่ควรรู้

สัญลักษณ์ชื่อที่ใช้เรียกความหมาย
จองทะเบียนรถ 1 01ป้ายหยุดรถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว ถึงสามารถขับรถยนต์เคลื่อนผ่านต่อไปด้วยความระมัดระวัง
จองทะเบียนรถ 2 01ป้ายห้ามเข้าห้ามรถทุกชนิด เข้าไปในพื้นที่ที่มีป้ายห้ามเข้าอยู่
จองทะเบียนรถ 30 01ป้ายให้รถเดินทางเดียวไปข้างหน้าให้ขับรถตรงไปตามทิศทางที่ป้ายกำหนด
จองทะเบียนรถ 31 01ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปด้านซ้ายให้ขับรถไปทางซ้ายทางเดียว
จองทะเบียนรถ 32 01ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปด้านขวาให้ขับรถไปทางขวาทางเดียว
จองทะเบียนรถ 33 01ป้ายให้ชิดซ้ายให้ขับรถผ่านไปทางซ้ายของป้าย
จองทะเบียนรถ 34 01ป้ายให้ชิดขวาให้ขับรถผ่านไปทางขวาของป้าย
จองทะเบียนรถ 5 01ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวรถไปทางซ้าย
จองทะเบียนรถ 6 01ป้ายห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวรถไปทางขวา
จองทะเบียนรถ 14 01ป้ายห้ามกลับรถ
ไปทางซ้าย
ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
จองทะเบียนรถ 36 01ป้ายห้ามกลับรถ
ไปทางขวา
ห้ามกลับรถไปทางขวา
จองทะเบียนรถ 3 01ป้ายเฉพาะคนเดินเป็นบริเวณที่กำหนดให้เฉพาะคนเดินเท่านั้น
จองทะเบียนรถ 8 01ป้ายห้ามจอดห้ามให้จอดรถทุกชนิดบริเวณนั้น แต่สามารถหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะได้
จองทะเบียนรถ 9 01ป้ายห้ามหยุดห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตรงบริเวณนั้นเป็นอันขาด
จองทะเบียนรถ 35 01ป้ายหยุดตรวจผู้ขับรถต้องหยุดรถบริเวณป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจและเคลื่อนรถต่อไปได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น
จองทะเบียนรถ 13 01ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน
ให้รถทุกชนิดหยุดรถตรงป้ายเพื่อให้รถที่กำลังสวนทางไปก่อนเมื่อรถที่สวนทางมาผ่านไปหมดแล้ว จึงเคลื่อนรถไปได้
จองทะเบียนรถ 10 01 01ห้ามรถรถยนต์ผ่านห้ามรถยนต์ผ่านเข้าไปในบริเวณที่ติดตั้งป้าย
จองทะเบียนรถ 11 01ห้ามรถจักรยานผ่านห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในบริเวณที่ติดตั้งป้าย
จองทะเบียนรถ 12 01ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในบริเวณที่ติดตั้งป้าย
จองทะเบียนรถ 37 01ป้ายให้รถตรง
ไปข้างหน้า
ให้รถเดินทางเดียวไปข้างหน้าเท่านั้น
จองทะเบียนรถ 16 01ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้ายทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้ายเท่านั้น
จองทะเบียนรถ 15 01ป้ายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวาทางข้างหน้าเป็นทางบังคับให้เดินรถทางเดียวไปทางขวาเท่านั้น
จองทะเบียนรถ 17 01 01ป้ายให้ชิดซ้ายให้ขับรถไปทางด้านซ้ายของป้าย
จองทะเบียนรถ 18 01 01ป้ายให้ชิดขวาให้ขับรถไปทางด้านขวาของป้าย
จองทะเบียนรถ 19.1 01 01ป้ายวงเวียนให้รถทุกชนิดเดินวนทางซ้ายของวงเวียน และรถที่เริ่มจะเข้าสู่ทางร่วมบริเวณวงเวียนต้องหยุดให้รถในวงเวียนไปก่อน
จองทะเบียนรถ 23 01ป้ายทางโค้งซ้ายทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย เดินรถชิดด้านซ้ายช้าลงและระมัดระวัง
จองทะเบียนรถ 22 01ป้ายทางโค้งขวาทางข้างหน้าโค้งไปทางขวา เดินรถชิดด้านซ้ายช้าลงและระมัดระวัง
จองทะเบียนรถ 20.1 01 01ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวาทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางขวาให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
จองทะเบียนรถ 20 01ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้ายทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้ายให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
จองทะเบียนรถ 21.1 01 01ป้ายทางแคบด้านซ้ายทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน
จองทะเบียนรถ 21 01ป้ายทางแคบด้านขวาทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน
จองทะเบียนรถ 26 01ป้ายเตือนผิวทางขรุขระทางข้างหน้ามีผิวทางขรุขระมากเป็นหลุมบ่อ หรืออาจจะเป็นสันติดต่อกัน
จองทะเบียนรถ 24 01ป้ายเตือนระวังสัตว์ทางข้างหน้าเป็นบริเวณที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ข้างหน้า อาจจะมีสัตว์เลี้ยงเดินขึ้นมาหรือเดินข้ามทาง
จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนรถกับ fasttabien

แต่ละป้ายความหมายไม่ยากเลยใช่ไหมคะ หากรู้เรื่องป้ายแล้วทำตามป้ายแค่นี้เราก็ไม่ผิดกฎหมายจราจรกันแล้วค่ะ และหากสำหรับใครกำลังมองหาเลขทะเบียนรถยนต์ใหม่สวย ๆ เลขมงคล เสริมชีวิต ราคาเบา ๆ ขอแนะนำบริการ รับจองเลขทะเบียนกรุงเทพฯ การันตีไวกว่าจองเองเพียง 36 วิ สนใจใช้บริการ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click >> จองทะเบียนรถ

อ่านเลย  "ศูนย์โตโยต้า" ในกทม. ที่มีมาตรฐาน เทคโนโลยีล้ำ
Total
0
Shares
โพสต์ก่อนหน้า
จองทะเบียนรถ Frame Fast26 01 01

ควรรู้! ออกรถปีชงได้หรือไม่ 2565

โพสต์ถัดไป
จองทะเบียนรถ Frame Fast28 01

ตั้งพระหน้ารถ เสริมมงคล แคล้วคลาดอุบัติเหตุ ถูกหลักฮวงจุ้ย

Total
0
Share