ละเอียดสุดๆ 2565 เทคนิคลับจองทะเบียนรถ ได้เลขตามต้องการ

การจองทะเบียนรถไม่จำเป็นต้องไปจองที่กรมการขนส่งทางบกเพียงอย่างเดียว ซึ่งการไปดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกอาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เสียเวลาสำหรับบางคน ทำให้มีบริการ รับจองทะเบียนรถ เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับเจ้าของรถและหากใครสนใจที่อยากจะจองเองในระบบออนไลน์ วันนี้เรามีวิธีการจองมาแนะนำกันค่ะ

จองทะเบียนรถออนไลน์หรือจองทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต

การจองทะเบียนรถออนไลน์หรือจองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เราสามารถจองทะเบียนรถผ่านเว็บไซต์ www.tabienrod.com ซึ่งประกอบด้วย รถยนต์ รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ หากคุณจองทะเบียนรถออนไลน์แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบก

หลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต

 • กรณีรถใหม่ (ป้ายแดง) – ข้อมูลรถจะต้องถูกส่งมาที่กรมการขนส่งทางบก และคุณต้องได้รับรถยนต์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถจองเลขทะเบียนรถได้
 • กรณีรถจดทะเบียน (ป้ายขาวและป้ายประมูล) – ต้องเป็นรถที่จดทะเบียนกรุงเทพมหานครเท่านั้น หรือต้องขอย้ายรถมากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และสถานะรถต้องปกติ (จะต้องไม่ขาดการต่อภาษีรถยนต์)
 • กรณีมีรถมากกว่า 1 คัน – หากต้องการจองหมายเลขทะเบียนรถมากกว่า 1 หมายเลข จะต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปลดล็อคให้สามารถจองหมายเลขทะเบียนรถอีกหมายเลขได้ โดยไม่ต้องรอ 90 วัน (3 เดือน) ดังนี้
 • สำเนาผลการจองหมายเลขทะเบียนรถของรถคันที่ 1
 • สำเนาเอกสารหลักฐานของรถคันที่ 1 (เล่มทะเบียนรถ)
 • สำเนาเอกสารหลักฐานของรถคันที่ 2 (ซื้อขายกรณีรถป้ายแดงหรือเล่มทะเบียนรถกรณีรถป้ายขาว)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือเลขทะเบียนบริษัท
 • กรณีเป็นผู้ดำเนินการแทนเจ้าของรถ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
 1. เปิดบริการจองเลข ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. หากเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองเลขได้
 2. คุณสามารถใส่เลขทะเบียนที่เปิดให้จองตามตารางจองเลขได้ครั้งละ 1 เลข และสามารถใส่เลขใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขทะเบียนได้
 3. ชื่อผู้จองต้องเป็นชื่อเจ้าของรถเท่านั้น และเลขทะเบียนรถที่คุณจองได้จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้
 4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขทะเบียนการค้า หรือ เลขหนังสือเดินทาง จะต้องพิมพ์ติดกัน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1122334455667 เป็นต้น
 5. หากข้อมูลที่กรอก ไม่ตรงกับหลักฐานหรือผิดไปจากที่กำหนดให้ถือเป็นโมฆะ ซึ่งมีดังนี้
  • ชื่อ – นามสกุล
  • เลขบัตรประชาชน
  • เบอร์โทรศัพท์
  • ยี่ห้อรถยนต์
  • เลขตัวถัง
  • เลขทะเบียนที่ต้องการจอง
 6. เลขทะเบียนรถที่จองได้ จะต้องนำรถมาจดทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่กำหนดให้จดทะเบียน หากไม่มาดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด สิทธิในเลขทะเบียนจะตกไปที่กรมการขนส่งทางบกและนำเลขทะเบียนที่คุณจองได้ไปจดทะเบียนให้ผู้อื่น
 7. เมื่อจองเลขทะเบียนรถได้แล้ว จะสามารถจองเลขทะเบียนรถยนต์ใหม่ได้ นับจาก 3 เดือนของวันที่จองเลขทะเบียนได้
 8. กรมการขนส่งทางบกอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนรถกับ fasttabien

ตารางกำหนดการจองเลขทะเบียนอินเตอร์เน็ต

วิธีจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.tabienrod.com แล้วคลิก “จองทะเบียนรถ” หรือ คลิก https://reserve.dlt.go.th/reserve เพื่อ “เข้าระบบจองเลขทะเบียน”
 2. เข้าสู่ระบบจองเลขทะเบียน และอ่าน “หลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเทอร์เน็ต” ให้เรียบร้อย
 3. หากต้องการทราบกำหนดการจองเลขทะเบียนหมวดอักษรปัจจุบัน ให้เลือก “ตารางเปิดรับจองเลข และหลักเกณฑ์การจองเลข” (หรือตารางกำหนดการจองเลขทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตด้านบน) ซึ่งส่วนนี้สำคัญมาก ควรอ่านเงื่อนไขให้ครบถ้วน
 4. อ่านเงื่อนไขให้เรียบร้อยแล้ว กด “ยอมรับหลักเกณฑ์” เพื่อเข้าสู่หน้าจองทะเบียนรถ
 5. เลือกประเภทรถที่ต้องการจองทะเบียนรถ คือ รถเก๋งหรือรถกระบะ 4 ประตู , รถตู้ , รถกระบะ
 6. กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจองทะเบียนรถ มีดังนี้
  1. หมายเลขบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือเดินทาง
  2. คำนำหน้าชื่อ
  3. ชื่อ หรือ ชื่อนิติบุคคล / นามสกุล (หากเป็นนิติบุคคลไม่ต้องกรอก)
  4. เลขตัวถังรถ (เลขคัสซี) ต้องเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น
  5. ยี่ห้อรถยนต์ (เลือกยี่ห้อรถยนต์ตามเล่มหรือใบจอง)
  6. เบอร์โทรศัพท์
  7. เลือก “เลขทะเบียนที่ต้องการจอง” และต้องทำความเข้าใจด้วยว่าไม่สามารถเลือกหมวดตัวอักษรได้ จะเลือกได้เฉพาะหมายเลขไม่เกิน 4 หลักเท่านั้น
อ่านเลย  มาแล้ว! ความหมายเลขศาสตร์ เลขตอง ทะเบียนมงคล เสริมดวงชะตา

จองทะเบียนรถออนไลน์เสร็จแล้วต้องทำอย่างไรต่อ?

หากคุณจองทะเบียนรถออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องนำรถไปจดทะเบียนภายใน 60 วัน เพื่อขอทะเบียนและแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ หากปล่อยเวลาเกินกว่านั้นเลขทะเบียนรถที่คุณจองสำเร็จจะหลุดจองไปให้คนอื่น ดันนั้นอย่าลืมนำรถไปจดทะเบียนนะคะ

เทคนิคเตรียมตัวก่อนจองทะเบียนรถออนไลน์

 1. เตรียมหมายเลขที่คุณชอบ และเลขสำรองไว้เผื่อหมายเลขนั้นอาจมีคนจองไปแล้ว เพราะระบบเปิดให้จองพร้อมกันทั่วประเทศ ดังนั้นคุณควรมีหมายเลขสำรองอย่างน้อย ๆ 10 หมายเลข
 2. เตรียมระบบอินเตอร์เน็ตที่แรงและเร็วให้พร้อม เพราะหากสัญญาณอินเตอร์เน็ตคุณช้าไปเพียงเสี้ยววินาทีอาจทำให้คุณพลาดจากหมายเลขที่คุณชอบได้
 3. ใช้ตัวช่วย คือ ใช้บริการ รับจองทะเบียน ช่วยจอง หรือ FastTabien ซึ่งอาจทำให้คุณได้เลขตามที่ต้องการ เป็นอีกทางเลือกเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณ โดยคุณไม่ต้องเหนื่อยหรือยุ่งยากจองเอง
จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนรถกับ fasttabien

จะเห็นได้ว่าการจองทะเบียนรถยนต์ออนไลน์นั้น มีขั้นตอนที่ละเอียดเช่น เลขบัตรประชาชนต้องติดกัน ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องจะถือว่าเป็นโมฆะ หากคุณทำพลาดไปแม้แต่นิดเดียวอาจทำให้คุณไม่สามารถจองหมายเลขทะเบียนรถที่คุณต้องการได้เลย

วันนี้ Fasttabien มีบริการมาแนะนำ คือบริการรับจองเลขทะเบียนกรุงเทพฯ เราการันตีไวกว่าจองเองเพียง 36 วิ คุณจะได้รับเลขสวย ๆ เลขมงคล ที่คุณต้องการ ในราคาเบา ๆ เราพร้อมยินดีให้บริการและคำปรึกษากับคุณ หรือ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click >> จองทะเบียนรถ

Total
0
Shares
โพสต์ก่อนหน้า
จองทะเบียนรถ Fram Fast06 01

“แจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์” ใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร?

โพสต์ถัดไป
จองทะเบียนรถ Fram Fast08 01 1

[How to] การโอนรถ โอนลอย เปลี่ยนเจ้าของ มีขั้นตอนง่าย ๆ มาดูกัน!

Total
0
Share