อัพเดต! ตารางจองทะเบียนรถยนต์ พร้อมอธิบายการเรียงหมวดตัวอักษร 2565

หลายคนคงสับสนงุนงงใช่ไหมคะว่า การเรียงหมวดตัวอักษรเรียงยังไง ใช้ระยะเวลาในการรันแต่ละหมวดเท่าไหร่ แต่ละอาทิตย์มีหมวดไหน เลขไหนเปิดจองบ้าง วันนี้ Fasttabien ได้รวบข้อมูลมาไว้ในบทความนี้แล้ว ไปอ่านกันได้เลยค่ะ

การเรียงหมวดตัวอักษร

การเปิดจองแต่ละสัปดาห์ โดยปกติจะเปิดจองวันละ 1,000 – 2,000 หมายเลข โดยหนึ่งหมวดอักษร ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ แล้วแต่กรมการขนส่งกำหนด ถึงเรียงไปในหมวดอักษรถัดไป ดูตัวอย่างการเรียงหมวดอักษร ดังนี้

ตัวอย่างการเรียงหมวดอักษร

จองทะเบียนรถ ตัวอย่างการเรียงหมวด 03 1
ตัวอย่างการเรียงหมวดอักษร

หากตอนนี้ถึงหมวดอักษรคือ 3ขก หมวดอักษรถัดไปจะเป็นหมวดอักษร 3ขข เช่น 3ขก >> 3ขข >> 3ขค ซึ่งจะเรียงตามหมวกอักษรไปจนถึง 3ขฮ โดยเรียงตามลำดับตามพญัชนะอักษรไทยตั้งแต่ ก-ฮ เมื่อเรียงหมวดอักษรครบจะมีการเปลี่ยนเลขนำหน้าเช่น 4ขก >> 4ขข >> 4ขค ตามลำดับ ไปจนถึง 9ขฮ

เมื่อตัวเลขด้านหน้าและตัวอักษรเรียงจนถึง 9ขฮ หมายถึง หมวดอักษรสิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว ถึงจะมีการขึ้นหมวดอักษรใหม่เป็นหมวดอักษร 1คก เช่น 1คก >> 1คข >> 1คค จนถึงหมวดอักษร 1คฮ เมื่อเรียงหมวดอักษรครบจะมีการเปลี่ยนเลขนำหน้า เช่น 2คก >> 2คข >> 2คค ตามลำดับ ไปจนถึง 9คฮ และจะมีการวนเปลี่ยนตัวเลขและตัวอักษรแบบนี้ไปเรื่อย ๆ

จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนกับ Fasttabien

หมวดอักษรที่ไม่มีการนำมาจองทะเบียน

1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู)

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ไม่มีหมวดที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนี้ คือ ฃ ค ฅ ซ ฏ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท น บ ป ผ ฝ ฟ ม ย ร ล ห ฬ อ ฮ และหมวดอักษรต่อท้ายที่ไม่มี มีดังนี้

 • หมวด ก คือ กฃ กฅ กซ กฏ กฑ กป กฝ กฟ กห
 • หมวด ข คือ ขฃ ขฅ ขซ ขฏ ขฑ ขป ขฝ ขฟ ขม
 • หมวด ฆ คือ ฆฃ ฆฅ ฆซ ฆฏ ฆฑ ฆป ฆฝ ฆฟ
 • หมวด ง คือ งก งฃ งฅ งง งซ งฏ งฑ งป งฝ งฟ
 • หมวด จ คือ จฃ จฅ จซ จฏ จฑ จณ จน จบ จป จฝ จฟ จม จล
 • หมวด ฉ คือ ฉฃ ฉฅ ฉซ ฉฏ ฉฑ ฉป ฉฝ ฉฟ ฉห
 • หมวด ช คือ ชฃ ชฅ ชซ ชฏ ชฑ ชน ชป ชฝ ชฟ
 • หมวด ฌ คือ ฌฃ ฌฅ ฌซ ฌฏ ฌฑ ฌป ฌฝ ฌฟ
 • หมวด ญ คือ ญฃ ญฅ ญซ ญฏ ญฑ ญป ญฝ ญฟ
 • หมวด ฎ คือ ฎฃ ฎฅ ฎซ ฎฏ ฎฑ ฎป ฎฝ ฎฟ
 • หมวด ฐ คือ ฐฃ ฐฅ ฐซ ฐฏ ฐฑ ฐป ฐฝ ฐฟ
 • หมวด ธ คือ ธฃ ธฅ ธซ ธฏ ธฑ ธป ธฝ ฐฟ
 • หมวด พ คือ พฃ พฅ พซ พฏ พฑ พป พฝ พฟ
 • หมวด ภ คือ ภฃ ภฅ ภซ ภฏ ภฑ ภป ภฝ ภฟ
 • หมวด ว คือ วฃ วฅ วซ วฏ วฑ วป วฝ วฟ
 • หมวด ศ คือ ศฃ ศฅ ศซ ศฏ ศฑ ศบ ศป ศผ ศฝ ศพ ศฟ ศภ
 • หมวด ษ คือ ษฃ ษฅ ษซ ษฏ ษฑ ษบ ษป ษผ ษฝ ษพ ษฟ ษภ
 • หมวด ส คือ สฃ สฅ สซ สฏ สฑ สบ สป สผ สฝ สพ สฟ สภ
อ่านเลย  ขั้นตอนสลับทะเบียนหลังได้รับผลการจองแล้ว

2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ไม่มีหมวดที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนี้ คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ธ ท บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห และหมวดอักษรต่อท้ายที่ไม่มี มีดังนี้

 • หมวด น คือ กฃ กฅ กซ กฏ กฑ กป กฝ กฟ กห
 • หมวด ฬ คือ ฬฃ ฬฅ ฬซ ฬฏ ฬฑ ฬป ฬฝ ฬฟ
 • หมวด อ คือ อฃ อฅ อซ อฏ อฑ อด อป อฝ อฟ อม
 • หมวด ฮ คือ ฮฃ ฮฅ ฮซ ฮฏ ฮฑ ฮป ฮฝ ฮฟ

3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะบรรทุก หรือ รถกระบะ 2 ประตู)

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ไม่มีหมวดที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนี้ คือ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ด ธ ท น ป ฝ พ ฟ ภ ม ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ และหมวดอักษรต่อท้ายที่ไม่มี มีดังนี้

 • หมวด ฒ คือ ฒฃ ฒฅ ฒซ ฒฏ ฒฑ ฒด ฒป ฒฝ ฒฟ
 • หมวด ณ คือ ณฃ ณฅ ณซ ณฏ ณฑ ณป ณฝ ณฟ
 • หมวด ต คือ ตก ตฃ ตฅ ตซ ตฏ ตฑ ตด ตป ตฝ ตฟ
 • หมวด ถ คือ ถฃ ถฅ ถซ ถฏ ถฑ ถด ถป ถฝ ถฟ
 • หมวด บ คือ บฃ บฅ บซ บฏ บฑ บป บฝ บฟ
 • หมวด ผ คือ ผฃ ผฅ ผซ ผฏ ผฑ ผป ผฝ ผฟ
 • หมวด ย คือ ยฃ ยฅ ยซ ยฏ ยฑ ยป ยฝ ยฟ
 • หมวด ร คือ รฃ รฅ รซ รฏ รฑ รป รฝ รฟ
 • หมวด ล คือ ลฃ ลฅ ลง ลซ ลฏ ลฑ ลด ลป ลฝ ลฟ
จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนกับ Fasttabien

ตารางกำหนดการจองเลขทะเบียนอินเตอร์เน็ต

ย้ำอีกครั้ง แต่ละหมายเลขที่เปิดจองนั้นขึ้นอยู่กับกรมการขนส่งทางบกนะคะ และหากสำหรับใครสนใจเลขทะเบียนมงคล เลขทะเบียนสวย ผลรวมดี เสริมดวงชะตาชีวิต ราคาเบา ๆ เราขอแนะนำบริการ รับจองเลขทะเบียนกรุงเทพฯ การันตีไวกว่าจองเองเพียง 36 วิ จองสำเร็จจ่ายเงินทีหลัง ปลอดภัยแน่นอน สนใจใช้บริการหรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click >> จองทะเบียนรถ

จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนกับ Fasttabien
Total
0
Shares
โพสต์ก่อนหน้า
จองทะเบียนรถ Frame Fast39 01

ต้องรู้! ซื้อรถคันแรกเตรียมตัวอย่างไร พร้อมค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย

โพสต์ถัดไป
จองทะเบียนรถ line oa chat 220321 090916

“ดูดวงทะเบียนรถ” เช็คเลขมงคล ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์

Total
0
Share