อัพเดต! อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ สะดวกสุดๆ ปี 2565

ใบขับขี่หายหรือหมดอายุเป็นเรื่องสำคัญมาก หากไม่มีใบขับขี่เราไม่สามารถขับรถได้ เพราะผิดกฎหมาย อาจโดนปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับได้ ถ้าไม่อยากเสียเงิน เสียเวลาโดยใช่เหตุ วันนี้ Fasttabien ได้อัพเดตข้อมูลการต่อใบขับขี่ออนไลน์ ว่าต้องทำอย่างไร การเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ มาฝากกัน

การต่อใบขับขี่ออนไลน์

ในช่วงโรคระบาดแบบนี้ กรมการขนส่งจึงจัดให้มี “การจองคิวอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์และจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์” ผ่านทางแอพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งแอพลิเคชันนี้สามารถจองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้มากกว่า 1 เดือน เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID 19) อีกทั้งการทำทุกอย่างผ่านทางออนไลน์นั้นยังช่วยลดการใกล้ชิดและรักษาระยะห่างได้อีกด้วย

การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

ขั้นตอนการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

จองทะเบียนรถ หน้าเว็บไซต์
 1. เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com กด “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม”
 2. กรอกรายละเอียดข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน , เบอร์โทรศัพท์ , วันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วกด“ยืนยัน”
 3. เลือกประเภทการอบรมตามใบอนุญาตที่ต้องการต่ออายุ มี 3 ประเภท ได้แก่
  1. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ระยะการอบรม 1 ชั่วโมง)
  2. ใบอนุญาตขับรถขนส่ง (ระยะการอบรม 2 ชั่วโมง)
  3. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (ระยะการอบรม 3 ชั่วโมง)
 4. เลือกทำ “แบบทดสอบก่อนอบรม” ทั้งหมด 3 ข้อ
 5. รับชมวิดีโอการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ ไม่สามารถปิดหน้าต่างทิ้งหรือกดข้ามวิดีโอได้
 6. เลือกทำ “แบบทดสอบหลังอบรม” ทั้งหมด 3 ข้อ หลังจบการอบรบต่อใบขับขี่ออนไลน์
 7. บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

กลับมายังหน้าแรก เช็คผลการอบรมที่คำสั่ง “ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์” โดยผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 90 วัน หากผ่านการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์แล้วสามารถนำผลการอบรมไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบกใกล้บ้านคุณ หรือจองต่อใบขับขี่คิวออนไลน์ เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายต่อไป

จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนกับ Fasttabien

การจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

สามารถดาวห์โหลด DLT Smart Queue ได้ดังนี้

Android >> สามารถ ดาวห์โหลดได้ที่นี่

iOS >> สามารถ ดาวห์โหลดได้ที่นี่

อ่านเลย  ทะเบียนรถมงคลตามวันเกิด เลขคู่ไหนดีใช้แล้วปัง 2565

ขั้นตอนจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

จองทะเบียนรถ DLT Smart Queue
 1. ดาวห์โหลดแอพลิเคชัน DLT Smart Queue และลงทะเบียน
 2. เข้าสู่ระบบผ่านบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 3. เลือก “สำนักงานที่ต้องใช้บริการ”
 4. เลือก “งานใบอนุญาต”
 5. เลือกประเภทบริการที่ต้องการ
 6. เลือก “วัน เดือน” ที่ต้องการเข้ารับบริการ
 7. ขั้นตอนสุดท้ายกด เลือก ช่วงเวลา และ “ยืนยันการจอง”
 8. บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานและแสดงหน้าจอต่อเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

 1. ก่อนใบขับขี่หมดอายุ ล่วงหน้า 3 เดือน หรือ ภายใน 1 ปี สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบขับขี่ได้เลย
 2. หากใบขับขี่หมดอายุ เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ ซึ่งต้องตอบให้ถูก 45 ข้อ จาก 50 ข้อ
 3. กรณีที่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติใหม่ เช่นเดียวกับผู้ที่ขอรับใบขับขี่เป็นครั้งแรก มีทั้งหมด 3 ท่า
  1. ท่า “จอดรถตรงจุด”
  2. ท่า “ถอยรถเข้าซอง” (หักพวงมาลัยได้ไม่เกิน 7 ครั้ง)
  3. ท่า “ทางเทียบขนานทางเท้า”

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ใบขับขี่เดิมหรือใบแทน
 2. บัตรประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)
 3. ใบรับรองแพทย์(อายุไม่เกิน 1 เดือน)

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

 1. ยื่นคำขอ
 2. รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร
 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  1. ทดสอบการตาบอดสี : โดยผู้ทดสอบจะต้องแยกสี สีเขียว สีเหลือง สีแดง ได้อย่างถูกต้อง
  2. ทดสอบสายตาทางลึก : โดยผู้ทดสอบจะต้องปรับแท่งแนวตั้งทั้ง 2 แท่ง ให้ขนานกันได้มากที่สุด
  3. ทดสอบสายตาทางกว้าง : โดยผู้ทดสอบจะต้องสามารถบอกสีที่หางตา โดยหน้าต้องตรงห้ามหันไปมองได้อย่างถูกต้อง
  4. ทดสอบปฎิกิริยาการใช้เบรกเท้า : ทดสอบความเร็วการใช้เท้าเบรกให้ทันภานใน 0.75 วินาที
 4. เข้ารับการอบรมเรื่องกฎจราจร เวลา 1 ชั่วโมง
 5. ชำระค่าธรรมเนียม
 6. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ และรับใบขับขี่

ค่าธรรมเนียม รวม 605 บาท

 • ค่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 500 บาท 
 • ค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตร 100 บาท
 • ค่าคำร้อง 5 บาท
จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนกับ Fasttabien

ใบขับขี่หมดอายุ มีโทษอย่างไร?

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เป็นบัตรที่จะต้องพกติดตัวไว้ทุกครั้งเมื่อขับขี่รถยนต์ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 (มาตรา 64) หากฝ่าฝืน มีโทษดังนี้

 • ผู้ขับรถยนต์โดยไม่มีใบขับขี่  ต้องโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • กรณีใบขับขี่หมดอายุ (มาตรา 65) จะต้องโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
อ่านเลย  วิธีติดตั้ง "คาร์ซีท" ให้ปลอดภัย พร้อมวิธีรับมือเด็กไม่ยอมนั่งคาร์ซีท

ใบขับขี่หาย แจ้งภายในกี่วัน?

ใบขับขี่หายหรือชำรุด ไม่ต้องไปแจ้งความ แต่ต้องยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือชำรุด หากถือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ จะต้องไปแจ้งความและนำใบแจ้งความแนบไปกับเอกสารที่ต้องเตรียม ดำเนินการต่อที่กรมขนส่งทางบกใกล้บ้าน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรอง ไม่เกิน 180 วัน (กรณีนิติบุคคล)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
 5. หนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง)
 6. ใบแจ้งความ (กรณีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ)

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

 1. ยื่นคำขอ
 2. รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร
 3. หากข้อมูลถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการออกใบแทนใบอนุญาตขับขี่ให้
 4. ชำระค่าธรรมเนียมพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ ใบแทนใบอนุญาตขับขี่ คือ เอกสารที่ใช้แทนใบขับขี่ตัวจริง มีอายุเท่ากับใบขับขี่เดิม

ค่าธรรมเนียม รวม 205 บาท

 • ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแทนกรณีใบขับขี่หายหรือชำรุด 100 บาท
 • ค่าบริการถ่ายรูปและพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท
จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนกับ Fasttabien

ใบขับขี่หายหรือหมดอายุ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปใช่ไหมคะ เพราะเดี๋ยวเราทำเรื่องจองคิวออนไลน์ได้สะดวกมาก ๆ เลยค่ะ หลังจากที่ผ่านการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์แล้วอย่าลืมไปดำเนินเรื่องต่อที่ขนส่งด้วยนะคะ

หากสำหรับใครกำลังมองหาเลขทะเบียนรถยนต์ใหม่สวย ๆ เลขมงคล เสริมชีวิต ราคาเบา ๆ ขอแนะนำบริการ รับจองเลขทะเบียนกรุงเทพฯ การันตีไวกว่าจองเองเพียง 36 วิ สนใจใช้บริการ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click >> จองทะเบียนรถ

Total
0
Shares
โพสต์ก่อนหน้า
จองทะเบียนรถ Frame Fast20 01 1

สายมูห้ามพลาด! เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนทะเบียน เสริมดวงชะตา

โพสต์ถัดไป
จองทะเบียนรถ Frame Fast22 01 01 1

อัพเดต! สีรถที่ถูกโฉลกกับราศีเกิด เสริมดวงชะตา 2565

Total
0
Share