[How to] การโอนรถ โอนลอย เปลี่ยนเจ้าของ มีขั้นตอนง่าย ๆ มาดูกัน!

หากใครต้องที่จะซื้อรถต่อจากบุคคลอื่น หรือได้รับมรดกรถจากคุณพ่อคุณแม่ เราสามารถเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถเป็นชื่อเราได้ด้วยการโอนรถนั่นเอง ไม่ว่าจะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์รถได้ ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการโอน แม้กระทั่งค่าใช้จ่ายการโอนเท่าไหร่ และหากใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องโอนลอยรถว่าคืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร วันนี้ Fasttabien ได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดมาไว้ให้ในบทความนี้ค่ะ

เอกสารที่ใช้ในการโอนรถ

 1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 4. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว

กรณีเป็นนิติบุคคล – ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีโอนรับมรดก – ใช้สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา

กรณีผู้โอนและหรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง – ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนรถกับ fasttabien

ขั้นตอนการดำเนินการโอนรถ

 1. นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ)
 2. ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม ที่งานทะเบียนรถ
 3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
 4. รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

ค่าใช้จ่ายในการโอนรถ

 1. ค่าคำขอการโอนรถ 5 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการโอนรถ 100 บาท
 3. ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีชำรุด)
 4. ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท (กรณีต้องการเปลี่ยน)
 5. ค่าอากรสแตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินทุก 100,000 บาท

โอนรถ ได้ที่ไหนบ้าง?

จองทะเบียนรถ 2019 06 19
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

 • เขตบางขุนเทียน
 • เขตจอมทอง
 • เขตธนบุรี
 • เขตคลองสาน
 • เขตราษฎร์บูรณะ
 • เขตยานนาวา
 • เขตสาทร
 • เขตบางคอแหลม
 • เขตทุ่งครุ
 • เขตบางบอน
อ่านเลย  "วิธีขับรถหน้าฝน" พร้อมหลังขับรถลุยน้ำต้องทำอย่างไร?

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2

 • เขตตลิ่งชัน
 • เขตบางพลัด
 • เขตบางกอกน้อย
 • เขตบางกอกใหญ่
 • เขตภาษีเจริญ
 • เขตหนองแขม
 • เขตพระนคร
 • เขตบางแค
 • เขตทวีวัฒนา

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

 • เขตพระโขนง
 • เขตคลองเตย
 • เขตบางนา
 • เขตประเวศ
 • เขตสวนหลวง
 • เขตวัฒนา

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4

 • เขตมีนบุรี
 • เขตหนองจอก
 • เขตลาดกระบัง
 • เขตบึงกุ่ม
 • เขตสะพานสูง
 • เขตคันนายาว
 • เขตคลองสามวา

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

 • เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 • เขตปทุมวัน
 • เขตดุสิต
 • เขตบางซื่อ
 • เขตบางเขน
 • เขตดินแดง
 • เขตจตุจักร
 • เขตลาดพร้าว
 • เขตสายไหม
 • เขตสัมพันธวงศ์
 • เขตบางรัก
 • เขตพญาไท
 • เขตห้วยขวาง
 • เขตบางกะปิ
 • เขตดอนเมือง
 • เขตราชเทวี
 • เขตหลักสี่
 • เขตวังทองหลวง

การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนกี่วัน?

การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

โอนลอย คืออะไร?

การโอนลอยจะต่างออกไปจากการโอนรถธรรมดา คือสามารถทำการซื้อขายกันที่ไหนก็ได้ การเซ็นสัญญาการโอนของผู้ขาย แต่ยังไม่มีการกรอกชื่อผู้รับโอน หรือผู้ขายรถยนต์ทำการขายรถยนต์ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว แต่การโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายจะสมบูรณ์ได้ เมื่อผู้ซื้อหรือผู้ขายไปจดทะเบียนผู้ครอบครองใหม่ยังสำนักงานขนส่ง

โอนลอยรถ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 1. หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์
 2. สมุดคู่มือเล่มทะเบียนรถตัวจริง
 3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้ครอบครองรถล่าสุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้องของผู้ครอบครองรถล่าสุด
 5. แบบคำขอโอนและรับโอน จากกรมการขนส่งทางบก  พร้อมลายเซ็นช่องผู้โอนของผู้ครองครองรถล่าสุด (ดาวน์โหลดแบบคำขอโอนและรับโอน)
 6. หนังสือมอบอำนาจจากกรมขนส่งทางบก พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่ได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง (ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ)
จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนกับ Fasttabien

ข้อดีของการโอนลอย

 1. สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในขั้นตอนการซื้อขาย เพราะผู้โอนสามารถส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้กับผู้ซื้อได้เลย 
 2. สามารถเปลี่ยนผู้โอนได้ตลอด ตราบใดที่ยังไม่ได้ไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมขนส่ง

ข้อเสียของการโอนลอย

 1. กรณีผู้ซื้อไม่ไปโอนรถหรือไม่ต่อภาษี ซึ่งชื่อในการค้างต่อภาษีก็จะยังเป็นชื่อผู้ขายอยู่
 2. กรณีผู้ซื้อนำรถไปขับจนเกิดอุบัติเหตุ หรือนำไป ก่ออาชญากรรม ขนแรงงานต่างด้าว ขนยาเสพติด ทำเรื่องผิดกฎหมาย หากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของรถกับทางสำนักงานขนส่ง ปรากฎว่ายังเป็นชื่อของผู้โอนอยู่ ก็อาจจะทำให้ถูกดำเนินคดีได้
 3. กรณีบัตรผู้ขายหมดอายุ หรือหากผู้ขายเสียชีวิต จะต้องส่งเอกสารให้ใหม่ทั้งหมด
อ่านเลย  "ศูนย์โตโยต้า" ในกทม. ที่มีมาตรฐาน เทคโนโลยีล้ำ

การโอนกรรมสิทธิ์รถและการโอนลอยรถไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปใช่ไหมคะ หากคุณทำตามที่เรากล่าวมาข้างต้น คุณสามารถโอนกรรมสิทธิ์รถโดยไม่มีความผิดพลาดแน่นอนค่ะ ก่อนทำสัญญา Fasttabien ขอแนะนำให้อ่านสัญญาให้ถี่ถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองนะคะ

หากสำหรับใครโอนรถเป็นของเราแล้วอยากได้ป้ายทะเบียนใหม่ที่ถูกโฉลกกับเรา อยากได้เลขทะเบียนรถยนต์สวย ๆ เลขมงคล เสริมชีวิต ราคาเบา ๆ ขอแนะนำบริการ รับจองเลขทะเบียนกรุงเทพฯ การันตีไวกว่าจองเองเพียง 36 วิ สนใจใช้บริการ หรือ เราพร้อมยินดีให้บริการและคำปรึกษากับคุณ หรือ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click >> จองทะเบียนรถ

Total
0
Shares
โพสต์ก่อนหน้า
จองทะเบียนรถ Fram Fast07 01

ละเอียดสุดๆ 2565 เทคนิคลับจองทะเบียนรถ ได้เลขตามต้องการ

โพสต์ถัดไป
จองทะเบียนรถ Fram Fast09 01

รู้ไหม? ตรวจรับรถใหม่ ต้องเช็คสภาพรถอะไรบ้าง

Total
0
Share