สายมูห้ามพลาด! เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนทะเบียน เสริมดวงชะตา

ว่ากันว่าการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร หรือตัวเลขทะเบียนรถเป็นเลขมงคลนั้นจะสามารถช่วยส่งเสริมดวงชะตาชีวิต เสริมบารมี มีบริวารมาก นำโชคลาภมาให้ หรือเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าเรา การเปลี่ยนแปลงนั้นมีความเชื่อว่าจากชีวิตที่ดีอยู่แล้วจะยิ่งดีขึ้นไปอีก ซึ่งความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล หากคุณเชื่อในเรื่องเหล่านี้ วันนี้ Fasttabien จึงได้นำบทความเกี่ยวกับวิธีตั้งชื่อมงคล การเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถมาแนะนำค่ะ

จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนกับ Fasttabien

วิธีตั้งชื่อมงคล ตามหลักทักษาปกรณ์

ทักษาปกรณ์ เป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ที่สำคัญ คนไทยนิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด แต่ละความหมายมีดังนี้

 • บริวาร หมายถึง บุคคลใกล้ชิด เช่น บิดา มารดา บุตร บุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้าน ผู้ใต้บังคับบัญชา คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ รวมกระทั้งเพื่อนสนิท
 • อายุ หมายถึง สุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนยาว
 • เดช หมายถึง มีอำนาจวาสนา มีบารมี ชื่อเสียงเกียรติยศในตำแหน่งหน้าที่ และและฐานะทางสังคม
 • ศรี หมายถึง มีสิริมงคลในชีวิต มีโชคลาภ มีเสน่ห์บุคคลมักเมตตา
 • มูละ หมายถึง มีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สินเงินทอง ได้รับมรดกตกทอด ทำมาค้าขึ้น ประสบความสำเร็จในเรื่องเงิน ๆทอง ๆ
 • อุตสาหะ หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเรียนรู้ตลอดเวลาจนประสบผลสำเร็จ
 • มนตรี หมายถึง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ เจ้านายเมตตา
 • กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง มีอุปสรรคเยอะ ชีวิตวุ่นวาย ทำอะไรก็ยากลำบากไม่ประสบความสำเร็จ

เปลี่ยนชื่อมงคล ตามวันเกิด อักษรกาลกิณีไหนไม่ควรมี

อักษรกาลกิณีของคนเกิดวันจันทร์

 • อ สระทั้งหมด

อักษรกาลกิณีของคนเกิดวันอังคาร

 • ก ข ค ฆ ง
อ่านเลย  มาแล้ว! ความหมายเลขศาสตร์ เลขตอง ทะเบียนมงคล เสริมดวงชะตา

อักษรกาลกิณีของคนเกิดวันพุธ (กลางวัน)

 • จ ฉ ช ซ ฌ ญ

อักษรกาลกิณีของคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)

 • บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

อักษรกาลกิณีของคนเกิดวันพฤหัสบดี

 • ด ต ถ ท ธ น

อักษรกาลกิณีของคนเกิดวันศุกร์

 • ย ร ล ว

อักษรกาลกิณีของคนเกิดวันเสาร์

 • ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

อักษรกาลกิณีของคนเกิดวันอาทิตย์

 • ศ ษ ส ห ฬ ฮ

การเปลี่ยนชื่อเสริมดวงชะตาชีวิต ทำให้ดวงชะตาของเราดีขึ้นส่งเสริมในหน้าที่การงานนั้น ๆ ของเรา หรือส่งเสริมในเรื่อง ๆ อื่น ๆ ได้อีก เช่น เราเปลี่ยนชื่อเพื่อเข้าวงการบันเทิง เพราะการเปลี่ยนชื่ออาจทำให้คนจำง่ายขึ้น เสริมดวงให้โด่นเด่นได้ เป็นต้น และหากคุณเปลี่ยนชื่อแล้วรู้สึกว่ายังต้องส่งเสริมดวงชะตาอีก แนะนำการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถมงคลเพราะหลายคนเชื่อว่าเปลี่ยนแล้วต้องไปให้สุดทาง

อ่านเพิ่มเติม >> ทะเบียนรถมงคล เลขคู่ไหนดีใช้แล้วปัง 2565

จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนกับ Fasttabien

การเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่

จองทะเบียนรถ technician changing car plate number service center
เลขทะเบียนรถมงคล

การเปลี่ยนเลขทะเบียนรถเลขมงคล เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่นิยมมากในช่วงนี้ หลาย ๆ คนอยากเปลี่ยนตัวเลขให้ถูกโฉลกกับตนเอง เสริมมงคล โดยการเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดนั้น ๆ

เปลี่ยนทะเบียนรถ โดยขอทะเบียนใหม่

สำหรับป้ายทะเบียนใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้กับรถยนต์คันไหนมาก่อน เงื่อนไขในการยื่นเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์คือ ภาษีของรถยนต์นั้น จะต้องมีอายุมากกว่า 30 วัน หากภาษีของรถยนต์มากกว่า 30 วัน สามารถเปลี่ยนทะเบียนรถได้ตามขั้นตอนดังนี้

เอกสารที่ต้องแตรียม

 1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 2. บัตรประชาชนของเจ้าของรถปัจจุบัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 3. หลักฐานที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของเลขทะเบียนใหม่
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้มาดำเนินการเอง)
อ่านเลย  "ดูดวงทะเบียนรถ" เช็คเลขมงคล ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียม

 1. ค่าขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บาท
 2. ค่าขอสลับป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล 1,500 บาท 
 3. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท
 4. ค่าคำขออื่น ๆ 75 บาท

สลับป้ายทะเบียนของรถที่เคยจดเลขทะเบียนมาแล้ว 

เอกสารที่ต้องแตรียม

 1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 2. บัตรประชาชนของเจ้าของรถปัจจุบัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 3. หลักฐานที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของเลขทะเบียนใหม่
 4. หนังสือยินยอมการสลับเปลี่ยนเลขทะเบียน
 5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้มาดำเนินการเอง)

**หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดจะต้องจัดทำทั้งหมด 2 ชุด

อัตราค่าธรรมเนียม

 1. ค่าขอสลับป้ายทะเบียนรถ 500 บาท
 2. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ ป้ายละ 100 บาท (กรณีขอแผ่นป้ายใหม่)
 3. ค่าคำขออื่นๆ 75 บาท

ป้ายทะเบียนสีซีดจาง ลอก หรือชำรุด ขอเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. 1.แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ซีดจาง ชำรุด
 2. 2.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 3. 3.บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 4. 4.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของไม่ได้มาดำเนินการเอง)

อัตราค่าธรรมเนียม

 1. 1.ค่าคำขอ 5 บาท
 2. 2.ค่าป้ายทะเบียน 2 แผ่น (ด้านหน้า-ด้านหลัง) ราคาแผ่นละ 100 บาท

หากเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว อยากเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ ควรแจ้งชื่อเก่าเพราะในทะเบียนราษฎร์นั้น บางครั้งยังไม่มีการอัพเดตข้อมูล อาจทำให้ไม่สามารถจองทะเบียนให้ได้

จองทะเบียนกับ Fasttabien
จองทะเบียนกับ Fasttabien

หากสำหรับใครกำลังมองหาเลขทะเบียนรถยนต์ใหม่สวย ๆ เลขมงคล เสริมชีวิต ราคาเบา ๆ ขอแนะนำบริการ รับจองเลขทะเบียนกรุงเทพฯ การันตีไวกว่าจองเองเพียง 36 วิ สนใจใช้บริการ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click >> จองทะเบียนรถ

Total
0
Shares
โพสต์ก่อนหน้า
จองทะเบียนรถ Frame Fast19 01

ตรอ.คืออะไร? ทำไมจึงมีความสำคัญสำหรับคนมีรถ

โพสต์ถัดไป
จองทะเบียนรถ Frame Fast21 01 1

อัพเดต! อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ สะดวกสุดๆ ปี 2565

Total
0
Share